Поддържайте екип заедно

Поддържайте екип заедно

Работните групи имат ясни и определени цели, за да постигнат поставените цели. Обикновено те се развиват около лидер и следват структура, чийто успех зависи от нивото на сътрудничество, установено между различните членове. Поради тази причина, поддържайте екип заедно това е от съществено значение за правилното развитие на всеки проект.

Да успее, има различни мотивационни стратегии, които лидерът може да приложи на практика, така че да се гарантира доверие и сътрудничество между колегите. Поддържайте екип заедно от съществено значение е да можете да изпълнявате задачи по-ефективно, както и да накарате колегите да се чувстват по-комфортно, уверено и оценено.Ето редица ключови съвети, които лидерът може да използва, за да поддържа членовете на екипа заедно.Стратегии за поддържане на екип заедно

1. Дайте пример

Този аспект е основен. Лидерът трябва непрекъснато да влияе на климата в групата , освен че сте наясно колко лошо настроение изобщо не помага за повишаване на мотивацията.

Лидерът трябва да бъде пример за отговорност, ангажираност и assertività . Едва тогава той може да очаква колегите му да се държат по същия начин.2. Слушайте членовете на групата

Невъзможно е успешно да се разработи проект или да се запази лоялна клиентска база, ако служителите не са доволни на работното място. По тази причина лидерът трябва да знае да слушам членовете на екипа им внимателно разбират техните проблеми и опасения д проявяваща съпричастност.

3. Инвестирайте в себе си

Знанието винаги е безопасна инвестиция. За това лидерът винаги трябва да отдава значение на личното си обучение и да се грижи за подобряване на уменията си . За целта той може да използва упражнения, курсове, семинари, уеб семинар и т.н.

4. Смейте обратна връзка

Оценката и градивна критика те позволяват на членовете да разберат и подобрят възложените им задачи. Това е ключов фактор за поддържането на екип заедно и позволява на всеки член да е наясно с техните резултати.5. Създайте подкрепяща работна среда

Благоприятна работна среда той пряко влияе върху производителността и благосъстоянието на групата . За тази цел е важно да инвестирате в изграждане на приятна обстановка, функционални конструкции или добра климатична система. По този начин членовете на работната група ще бъдат по-щастливи и по-мотивирани работно място .

6. Поставете предизвикателни, но постижими цели

Важен момент е да се стимулира мотивацията на колегите и накарайте ги да се чувстват напълно завършени в постигането на целите си проект .

мълчанието като психологическо оръжие

За постигане на максимална ефективност е от съществено значение да се поставят редица цели, които могат да бъдат постижими, но които изискват усилия. Въпреки това, винаги е добре да имате предвид ограниченията и възможностите на колегите.

Обсъждане на работна група

вода и лимон преди закуска

7. Инвестирайте в развитие на екипа

Аспекти като заплата, гъвкавост в часове или възможности за повишаване те са важни за служителите да се чувстват оценени и е по-лесно да ги държите заедно.

8. Направете ясни целите си

Установяването на цели е свързано с изпълнението на задачите и е основният източник на мотивация. Поставете ясни и конкретни цели стимулира по-голямо производство и съответно по-добро развитие на екипа .

9. Стимулирайте членовете

Стимулирайте различните членове на групата, насърчавайте правилния обмен на знания, споделянето на идеи и мнения са някои ключови аспекти за поддържането на екип.

По този начин всеки член на екипа ще се почувства оценен и ще осъзнае тяхното значение в групата. Отношенията между колегите също ще са от полза и ще станат по-солидни.

10. Дайте правилната подкрепа

Промените в задачите обикновено са убедителни работната група за усвояване на нови умения, за да се разберат и интерпретират новите задачи.

Лидерът на екипа трябва да даде на служителите възможност за личностно развитие като по този начин експериментирате с нови подходи за постигане на нови цели.

11. Дайте ясна представа за компанията

Разработването, дефинирането, артикулирането и съобщаването на корпоративната визия не е сложно. Истинското предизвикателство е по-скоро да накараш другите да я последват . За да вдъхновите екипа, е важно визията да е проста и ясна, както и надеждна и надеждна.

работещ чай

12. Показвайте признателност към всички членове

Всеки трябва да бъде оценен и членовете на екипа не са изключение. Те трябва да знаят, че лидерът има личен интерес към всеки от тях. Виждайки признаването на заслугите на човек е удостоверение за уважение, както и мотивационен стимул.

Тези съвети те ще ви помогнат, ако трябва да поддържате екип заедно . Опитайте ги всички и открийте ефектите им. Готови ли сте да ги приложите на практика?

5 съвета за решаване на проблеми и конфликти

5 съвета за решаване на проблеми и конфликти

Няколко съвета за справяне и разрешаване на житейски проблеми и конфликти