Връзки

Относно аутист

Предразсъдъците и културните бариери често затрудняват връзката с аутист. Нека да видим как да го направим, по естествен и уважителен начин.