Психология

Техниките за убеждаване на Cialdini

Техниките за убеждаване се използват от рекламни и търговски агенти, за да ни подлъжат да купуваме или променяме поведението си. Познаването и идентифицирането им означава да можете да контролирате влиянието им.