Посочете грешки: червено или зелено мастило?

В нашето общество има характеристика, която е вдъхновение за тъга. Това е тенденцията, която трябва да посочваме за грешки.