Семейство

Дом за почивка и уединение

Много семейства не могат да се грижат за възрастните хора, които вече не са самодостатъчни. Поради тази причина те много често решават да ги поверят в дом за пенсионери

Живот без семейство

Има един сегмент от обществото, който е изправен пред реалността да живее без семейство. И всичко изглежда показва увеличение.

Синдром на робския дядо

Ако никога не сте чували за така наречения синдром на робски дядо, в тази статия ще ви покажем как, понякога семейството експлоатира възрастните хора.