Емоции

Емоции и чувства, 3 разлики

Важно е да знаете разликите между емоциите и чувствата, тъй като начинът за тяхното управление е различен и нуждите, които ги пораждат, не са еднакви.