Конфликти

Използването на вашия смартфон твърде много влошава отношенията и отменя съпричастността

По-малко човешко взаимодействие, по-малко съпричастност, повече тишина и дистанция. Последиците от твърде многото използване на вашия смартфон са наистина ужасни. Нека да видим някои от тях.