Атеизъм: какво знаем?

Свободата на религията е може би една от най-трудните за получаване и не е универсално право. В тази статия говорим за различните видове атеизъм и техните последици.

Атеизъм: какво знаем?

Атеизмът е отричането на съществуването на Бог или на божествено същество . Звучи лесно, нали? Ако смятате, че въпросът се свежда до разграничение между атеисти и вярващи, ще трябва да промените решението си. Има различни форми, всъщност „да не вярваш“ не е еднакво за всички; преди всичко, не всеки следва един и същ модел на атеизъм през целия си живот.Тази разнородност може да зависи от страха на всеки атеист да възприеме същото поведение като вярващите. Макар да изглежда обидно, по-скоро е отхвърляне на всяка догматична или екстремна позиция.Въпреки това е трудно за атеизма да приеме маската на религиозния фундаментализъм, какъвто го познаваме. Като цяло борбата с атеизма преследва идеята за светско общество, в което религия има същата стойност като вярването в Дядо Коледа.

ежедневиетоС други думи, убеждение без научна основа, но което не трябва да придобива отрицателна стойност ако се разбере какво представлява: вяра. Светската държава е тази, в която е позволено да пишете, да сравнявате, без да е обидно. В сектантско или религиозно общество обаче може да е рисковано дори да напишете тази статия.

Човек пред залеза

Многото нюанси на атеизма

Философи като Антъни Флу и Майкъл Мартин правят разлика между положителен (силен) атеизъм и отрицателен (слаб) атеизъм. Първият съзнателно заявява, че Бог не съществува; вторият не потвърждава отсъствието на бог, а по-скоро е състояние на недоверие.

Положителният атеизъм е общ термин, използван за описване на атеисти, които считат за истина предпоставката, че „Бог не съществува“ . С други думи, положителният атеист е загрижен да придружава потвърждението, че Бог не съществува, с доказателства. Отрицателният атеист твърди, че не вярва, но не възнамерява да опровергае обратното.деменция с развратни тела

Агностицизмът, от друга страна, потвърждава, че не е възможно да се знае дали Бог съществува или не, тъй като ние не разполагаме с необходимите знания, за да потвърдим едното или другото. Някои смятат, че агностикът е страхлив атеист.

мечтае да целуне бивш

Не можем да подкрепим идеята, че човекът разполага с необходимите рационални ресурси, за да различи Бог от въображаемия свят, като феи или сирени. В същото време не можем твърдо да отречем, че Бог не съществува в реален и обективен свят.

Разграничението между различните значения ни позволява да разберем по-добре причините за различните нюанси на атеизма. Всеки аргумент обаче може да служи за оправдание на една форма на атеизъм, а не на друга. По света има до един милиард атеисти, въпреки че социалната стигма, политическият натиск и нетърпимостта правят точна оценка трудна.

Причините за атеизма

Следователно оправдателният атеизъм може да следва повече от един път. Има безкрайни спорове относно информацията, с която разполагаме и как тя трябва да се тълкува. Да не говорим за по-широките мета-епистемологични опасения относно ролите на аргумента, разсъжденията, вярванията и религиозността в човешкия живот.

как да не се мисли

Атеистът не само потвърждава, че фактът, че Бог не съществува, се подкрепя от доказателства, но защитава необходимостта, по-общо, да основаваме нашите убеждения на доказателства.

Атеистите винаги са поддържали ирационалността на религиозното поклонение , или вярвайте в съществуването на свръхестествено същество, защото няма доказателства за противното. Нито бихме приели за разумен човек, който вярва, че има рак, тъй като няма доказателства за противното.

Логичен ли е спорът за Бог?

  • Има многобройни позиции на атеизъм; например набор от удръжки известни също като дедуктивни упражнения за атеология, насочени към заключението, че съществуването на Бог е невъзможно.
  • Друга голяма група важни и решаващи аргументи могат да бъдат събрани под името индуктивна атеология. Тези вероятностни идеи се позовават на съображения за природния свят, като например страдание широко разпространени или откритията на биологията или космологията.
  • The богословски некогнитивизъм отрича, че идеята за Бог е значима или има предложено съдържание, което може да бъде оценено от гледна точка на истинност или неверност. По-скоро религиозните речеви действия се разглеждат като сложна форма на емоция или израз на духовна страст.
  • За разлика от индуктивните и дедуктивните методи трябва да се считат за когнитивистки тъй като те приемат, че твърденията за Бог имат значително съдържание и могат да бъдат определени като верни или неверни.
Ниско лице момиче

Заключения

Следователно въпросите за съществуването на Бог се разпростират върху въпросите на биологията, физиката, метафизиката, философията на науката, етиката, философията на езика и гносеология . Разумността на атеизма като цяло зависи от адекватността на цялото концептуално и обяснително описание на света.

В личен план вярвам, че Бог може да придобие различни значения за всеки от нас. Не ме интересува идеята за Бог на религиите , защото във вътрешния ми свят това не решава екзистенциалните ми проблеми.

Това е преди всичко лично и субективно решение. Във всяко напреднало общество и двете позиции могат да съществуват едновременно , спазвайки пространствата на всички.

Фройд и други атеисти, променили света

Фройд и други атеисти, променили света

През цялата история има многобройни персонажи, които са се определяли като атеисти и са го правили твърдо и убедено, дори с цената на отмъщение