Анатомия на мозъка и различните му функции

Мозъкът е горната и най-масивната част на централната нервна система. Той има различни функции, включително трансфер и интеграция на информация, разсъждения, преценка и контрол на поведението.

Анатомия на мозъка и различните му функции

Мозъкът е горната част на централната нервна система. Разположен вътре в черепа, основните му функции са трансфер и интегриране на информация, разсъждения, преценка и контрол на поведението. От физиологична гледна точка анатомията на мозъка има три отделни части , а именно предния мозък (или предния мозък), средния мозък (или средния мозък) и задния мозък (или задния мозък).Във всяка от тези части има специфични области, които извършват определени дейности. Сред основните функции изтъкваме контрола върху телесните дейности и приемането на информация, която идва отвътре и извън тялото.Следователно този орган е отговорен за свързването на физическите и психологическите компоненти и за адаптацията на съдържащата се в него информация с тази, която получава отвън чрез сетивата. Мозъкът представлява много голяма област, всъщност това е най-обемната структура на черепа. Вътре тя съдържа хиляди различни зони.

Стилизиран мозък

Анатомия на мозъка: предния или предния мозък

Предният мозък е предната част на мозъка и това е един от първите региони, които се развиват по време на бременността на ембриона. По-късно в предния мозък се образуват две области: теленцефалон и диенцефалон.на каква възраст правиш секс

Telencefalo

Теленцефалонът е най-обемната област на предния мозък. Той представлява най-високото ниво на соматична и вегетативна интеграция.

Този регион представя някои разлики между земноводни и бозайници. В първата тя се формира от силно развити обонятелни луковици. Във втория съдържа двете мозъчни полукълба. Теленцефалонът е разделен на шест лопа: • Тилна : извършва зрителни сетивни операции.
 • Теменна: обработва кинетична и сензорна информация.
 • Гръмотевична буря: извършва слухови процеси.
 • Отпред: изпълнява висши мозъчни функции като преценка, ди обосновавам се , възприятие и моторно управление.
 • Набраздено тяло: получава информация от мозъчната кора и базалните ганглии.
 • Rinencefalo: мозъчна област, участваща в обонянието.

Както прочетохте, теленцефалонът съдържа множество мозъчни области и изпълнява много умствени процеси. Обработката на информация от сетивните органи (и други мозъчни области) е една от най-важните му задачи. Чрез фронталния лоб той участва и в по-сложни функции.

Diencefalo

Диенцефалонът е друг подрегион на предния мозък. Разположен е под теленцефалона и в долната част е ограден от средния мозък. Съдържа много важни мозъчни структури. Основните са таламусът и хипоталамусът.

изречения за раздялата на родителите

 • Хипоталамус. Това е малък орган, който образува основата на таламуса. Той контролира автономните вегетативни функции и сексуалните импулси, но също така играе важни функции за регулиране на апетита, жаждата и съня.
 • Таламус. Това е най-големият и най-важен регион на диенцефалона. Основната му функция е да събира информация от всички сетива, с изключение на обонянието, и тя е пряко свързана с мозъчната кора и играе важна роля в развитието на емоциите и чувствата.
 • Субталамо. Този малък регион се намира между таламуса и хипоталамуса. Той получава информация от малкия мозък и червеното ядро ​​и се състои главно от сиво вещество.
 • Епиталамо. Намира се над таламуса. Образува се от епифизна жлеза и от абенуларните ядра. Епиталамусът принадлежи към лимбичната система и е отговорен за производството на мелатонин.
 • Метаталамо. Метаталамусът е разположен над епиталамуса. Това е структура, която позволява преминаването на нервни импулси от долните церебеларни дръжки към слуховата кора.

Трета камера

В горната част на диенцефалона откриваме вентрикул, който е отговорен за затихването на черепно-мозъчните инсулти, но има и целта да предпазва долните области на диенцефалона.

живейте сами на 50

Мозъчна анатомия: средният или средният мозък

Средният мозък или средният мозък е централната част на мозъка. Той представлява горната структура на мозъчния ствол и има за задача да свърже моста на Варолиум и малкия мозък с диенцефалона. В рамките на средния мозък идентифицираме три основни региона:

 • Отпред. В този регион намираме трюфелна пепел и задната перфорирана субстанция. Това е малка бразда, която води началото си от околомоторния нерв.
 • Странично. Образувано е от горното съединително рамо и оптичния покрив. Той има функцията на връзка между туберкулите и геникуларните тела.
 • Задна Тук откриваме четворни туберкули. Те са четири образувания на мозъчния ствол, разделени на предни и горни двойки за регулиране на зрителните рефлекси, и задни и долни за регулиране на слуховите рефлекси.

Основната функция на средния мозък е да пренася двигателни импулси от мозъчната кора до мозъчния стволов мост. С други думи, предава импулси от горните области на мозъка към долните, така че те да достигнат до мускулите , следователно основната му задача е да предава сензорни импулси и да свързва гръбначния мозък с таламуса.

Анатомия на мозъка: заден или заден мозък

Задният или задният мозък е долната част на мозъка. Той обгръща четвъртата мозъчна камера и е обграден в долната част от гръбначен мозък . Също така се образува от метенцефалона, който съдържа малкия мозък и моста, и миеленцефалона, който съдържа продълговатия мозък.

Метенцефало

Това е втората везикула на мозъка и определя горната част на задния мозък. Той съдържа два основни региона, които са много важни за функционирането на мозъка: малкия мозък и моста.

 • Малкият мозък. Основната му функция е да свързва сетивните и двигателните пътища. Това е регион, богат на нервни връзки, които ви позволяват да свържете гръбначния мозък с горната част на мозъка.
 • Мостът. Това е частта от мозъчен ствол който се намира между продълговатия мозък и средния мозък. Основната му функция е подобна на тази на малкия мозък и е отговорна за връзката между средния мозък и горните полукълба на мозъка.
Церебелум в 3D
Церебелум

Mielencefalo

Миеленцефалонът е долната част на задния мозък. Този регион съдържа продълговатия мозък, конусовидна структура, която предава импулси от гръбначния мозък към мозъка.

Какво прави мозъкът, докато спим?

Какво прави мозъкът, докато спим?

Днес разчитаме на няколко изследвания, които ни позволяват да разберем по-добре какво прави мозъкът, докато спим. Разберете в тази статия.